Jan. 31, 2013

Ibland så blir man bara uppskattad så tokmycket som vikarie. Det är dessa dagar som gör allt värt det. Det och det faktum att man lär sig så mycket om hur man blir en bra människokännare, hur människor fungerar i grupp och hur man hittar till olika ställen och ber om hjälp osv.

Kroppen

Denna veckas tema på genusvetenskapen handlar om kroppen.
Kroppsuppfattning, matproblem, anorexi, bullemi, fetma, den kvinnliga kroppen, den manliga kroppen, normer, maskulinitet och femininet, dieter, träning, snygghet och sexualitet.
Jag har läst lite mer än hälften av läsanvisningarna nu, och jag kan ärligt säga att jag är väldigt intresserad av det just detta. Hur vi uppfattas och hur vi agerar utifrån våra kroppar. Hur och varför vi strävar efter att se ut på ett visst sätt. Varför, eller varför inte, vi vill se ut på ett visst sätt. Och hur man identifierar sig med sin kropp - vilket förhållande man har till den.